De diensten van MBMA

MBMA wil opdrachtgevers tijdens de voorbereiding, uitvoering en afhandeling van bodemsaneringen zoveel mogelijk ontzorgen. Daartoe levert MBMA een breed pakket van diensten op het gebied van bodemsaneringen zoals:

  • het opstellen van uitvoerings- en V&G-plannen ten behoeve van (de uitvoering van) bodemsaneringen conform de CROW 400;
  • het uitvoeringstechnisch begeleiden (uitvoerder) van bodemsaneringen conform de BRL SIKB 7000;

  • het milieukundig begeleiden (BRL 6001, processturing en verificatie) van bodemsaneringen;

  • het houden van toezicht en verzorgen van directievoering.

In de aanbestedingsfase kunt u bij mij terecht om (milieukundige) bodemonderzoeksrapporten te laten beoordelen. Op basis daarvan kunt u slimme en financieel interessante oplossingen voor milieuhygiënische vraagstukken, tijdens de uitvoering van uw project, in uw aanbieding opnemen. Tevens kan ik u, voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de uitvoering van een bodemsanering, op allerlei gebied ondersteunen. Daarbij valt te denken aan: 

  • het bemiddelen tussen u, uw eventuele opdrachtgever en het bevoegd gezag inzake uit te voeren bodemsaneringen;

  • het doen van de benodigde meldingen aan bevoegde instanties;
  • het opstellen van BUS-meldingen inclusief evaluatie van de BUS-melding;
  • het opstellen van werkomschrijvingen en kostenramingen voor de uitvoering van bodemsaneringen;
  • het opstellen van uitvoerings- en/of V&G-plannen voor de uitvoering van bodemsaneringen.

Kortom: MBMA is een allround bedrijf voor al uw milieukundige vraagstukken op het gebied van bodemsaneringen !!

Door middel van het contactformulier kunt u, geheel vrijblijvend, informatie aanvragen over de werkzaamheden die MBMA voor u uit kan voeren.