Wie is MBMA

Michel van den Bersselaar Milieu Advies (MBMA) is een bedrijf dat in september 2013 is gestart. Mede door ruim 25 jaar ervaring in het vakgebied en een uitgebreid netwerk kan MBMA alle aspecten op het gebied van uitvoeringstechnische, milieukundige en arbeidshygiënische begeleiding van bodemsaneringen voor u verzorgen. 

Na bijna 15 jaar in de 'bodemadvieswereld' te hebben gewerkt, is in 2008 de overstap naar de uitvoering van bodemsaneringen gemaakt. Daardoor heeft MBMA ruime ervaring opgedaan in zowel de advies- als uitvoeringstechnische kant van bodemsaneringen. Als gevolg daarvan kan MBMA aannemers en andere uitvoerende partijen adviseren over de beleidsmatige aspecten van een bodemsanering. Overheden, projectontwikkelaars en particuliere initiatiefnemers kunnen bij MBMA terecht voor advies en begeleiding bij de uitvoeringstechnische aspecten van bodemsaneringen. Hier kunt u lezen welke werkzaamheden MBMA voor u kan uitvoeren.

MBMA is geregistreerd milieukundig begeleider bodemsaneringen (MKB processturing en verificatie) volgens de BRL SIKB 6000, protocol 6001 en in het bezit van de diploma’s Veiligheid voor leidinggevenden (VCA-VOL), BHV en EHBO.

Tot slot geldt dat MBMA, door opgedane ervaring tijdens diverse projecten, opdrachtgevers uitstekend kan bijstaan bij de uitvoering van allerlei civieltechnische (rand)zaken die bij saneringsprojecten aan de orde komen. Denk daarbij aan advies en/of begeleiding op het gebied van het aanbrengen van riolering, straatwerk en/of de (her)inrichting van de openbare ruimte. 

  Visie en missie 

De uitvoering van een (water)bodemsanering staat al heel lang niet meer op zichzelf. Het saneren van verontreinigde (water)bodems om alleen verontreinigingen te verwijderen is tegenwoordig niet de primaire aanleiding voor het uitvoeren van een bodemsanering. Al geruime tijd wordt een bodemsanering uitgevoerd in het kader van de (her)ontwikkeling of reconstructie van bepaalde gebieden. Het kosten- en milieutechnisch zo optimaal mogelijk begeleiden en uitvoeren van de werkzaamheden is daarbij een devies dat bij MBMA hoog in het vaandel staat. Nut en noodzaak van de te nemen maatregelen moeten voor iedereen eenduidig en helder geformuleerd zijn zodat er achteraf geen discussie over de uitgevoerde werkzaamheden kan ontstaan.

MBMA wil op een verantwoorde manier, met aandacht voor mens en milieu, bijdragen aan de leefbaarheid van onze bodem. Kernbegrippen die daar volgens MBMA bij horen zijn:

  • heldere en haalbare doelstellingen;
  • transparante, open en eerlijke uitvoering van werkzaamheden;
  • primaire aandacht voor de veiligheid van uitvoerenden en de (leef)omgeving;
  • milieutechnische en kostentechnische verantwoorde uitvoering;
  • CO2 neutraal.